Kjøpsbetingelser

Firmainfo:

BioSil Nordic v/Fred Hamelten AS

Adresse: Haxthausens gate 2B, 0263 OSLO
Telefon: 21 64 54 47
Org.nr. NO 999 643 388 MVA

Kundeservice:

Du når kundeservice på telefon 21 64 54 47 hverdager kl. 10.00-18.00.

Du kan også benytte deg av vårt kontaktskjema eller sende en e-post til bestilling@hamelten.no. For informasjon om våre klage- og erstatningsordninger i forbindelse med reklamasjon og/eller angre- og returrett kontakt kundeservice.

Leveringstid:

Normal leveringstid er 3-5 virkedager. Vi sender varene slik at du får dem rett hjem i postkassen din, og du som kunde må passe på at postkassen har plass og er i god stand slik at du kan motta produktet.

Normalt vil en bestilt vare sendes ut dagen etter en gjennomført og betalt ordre. Varer sendes med postens tjeneste «Pakke i posten med sporing». For større ordre, f.eks kjøp av PowerStart vil vare bli levert på postkontor. Dette pga ordrens verdi.

Faktura/betaling

Alle ordre betales via Nets eller Vipps. Du bestemmer selv om du betaler med kort eller Vipps.

Retur

Feilsendt vare byttes uten kostnad. Retur av feil bestilte varer må gjøres innen 5 virkedager etter varemottak.

Bytte

Det gjøres aldri bytter og returer da BioSil er et kosttilskudd og regnes som mat.

Vareinformasjon

Biosil.no gjør hele tiden sitt beste for å gi deg korrekte produktopplysninger. BioSil.no tar allikevel forbehold om feilaktig produktbeskrivelse.

Abonnementsvilkår

BioSil.no selger BioSil på løpende abonnementsbasis i henhold til din valgte leveringsfrekvens, uten kjøpsforpliktelse eller bindingstid. Abonnementet kan sies opp når du måtte ønske, men må sies opp FØR en godkjent ordre er sendt ut. Sier du opp abonnementet etter at en bestilt vare er sendt ut, forplikter du deg til å motta og betale for leveringen som allerede er sendt ut. Disse betingelsene gjelder for alt salg av produkter fra www.biosil.no.

Sammen med din bestilling utgjør betingelsene, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlag for kjøpet.

For at vi skal kunne gi deg den beste service når du tar kontakt med oss, vil all informasjon vedrørende ditt kundeforhold hos oss bli lagret i vår database.

Aldersgrense

Du må være minst 18 år for å kunne opprette abonnement på BioSil.

Priser

Våre priser er i norske kroner. BioSils pris inkluderer merverdiavgift på 15%.

Porto- og ekspedisjonsgebyr

Porto- og ekspedisjonsgebyr kommer i tillegg på hver forsendelse i henhold til gjeldende satser.

Betaling

Betaling skjer via faktura som følger sendingene. Du har 14 dagers betalingsfrist. Ved manglende betaling påløper de til enhver tid fastsatte renter og gebyrer. Vi har salgspant i de leverte produkter inntil betaling inkludert renter og omkostninger er betalt i sin helhet.

Angre – og returrett

Du er beskyttet av angrerettloven og har 14 dagers ubetinget angrerett fra den dagen du mottar varen på din første forsendelse. Angreretten innebærer at du har rett til å angre kjøpet for uåpnet produkt og returnere varen. For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være levert oss i samme stand som du mottok den – uåpnet og med forseglingen intakt. Dersom varens verdi er redusert mer enn nødvendig for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon må du dekke verditapet. Ved bruk av angreretten må du dekke returkostnaden. Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten, fremgår av angrerettskjemaet som fulgte med i førstegangsbestillingen.

De påfølgende varer i abonnementsavtalen er identisk med den første varen. Det er ikke angre- og returrett på de varer du mottar etter den første pakken. Om du ikke ønsker flere forsendelser må du avbestille innen angitt frist på siste faktura (se dato for endringsfrist på forsiden av fakturaen). Er frist for endring overskredet, betyr det at neste pakke i ditt abonnement allerede er sendt fra oss, og endringen vil da tre i kraft ved neste forsendelse.

Forsendelser som returneres via postoppkrav vil ikke bli hentet.

Reklamasjon

Det gis full reklamasjonsrett etter gjeldende lover for alle mangler ved varen. Reklamasjonsretten er begrenset til varens holdbarhetsdato som angitt på emballasjen forutsatt at riktig lagring er fulgt. Under enhver omstendighet plikter kjøper å reklamere innen rimelig tid ette at feilen er oppdaget. Ved reklamasjon, feil og mangler får du dekket eventuelle fraktkostnader. Hvis du vil benytte deg av reklamasjonsretten eller har spørsmål om reklamasjon, må du kontakte Kundeservice på 21 64 54 47 eller post@biosil.no

Endre abonnement

MERK: Abonnementspakker som returneres oss uten vår godkjennelse blir belastet med et omkostningsgebyr på kr. 250,- for å dekke våre kostnader. Velger du å ta imot pakken igjen etter en uriktig retur vil det bli belastet et portogebyr på kr. 69,- i tillegg til originalt fakturabeløp.

Oppsigelse

Du som kunde kan når som helst si opp ditt abonnement av BioSil. Dersom oppsigelse skjer etter utsending av en forsendelse, trer oppsigelsen i kraft slik at påfølgende sending ikke effektueres.

Prisreguleringer: Vi forbeholder oss retten til prisjusteringer underveis i abonnementsperioden.

Konfliktsløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  500  eller www.forbrukerradet.no.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.

 

Personvern

Fred Hamelten AS er ansvarlig for de personopplysninger du som kunde oppgir til oss. Denne informasjonen blir brukt for å gi deg best mulig service og for å gi deg gode tilbud fra oss. Vi gir ikke opplysninger om deg videre til noen utenfor vårt selskap. Personopplysningene vil kunne benyttes så lenge du er aktiv kunde hos oss og også etter avsluttet kundeforhold. De vil bli oppbevart inntil du sletter opplysningene selv eller ber om at de blir slettet.

Kontaktinformasjonen er post@biosil.no.

Endring i kundeforhold

Eventuelle endringer i kundens forhold som er av betydning for oppfyllelse av avtalens forpliktelser, herunder adresse endringer (adresse, post, e-post og telefonnummer), skal omgående meldes til Fred Hamelten AS.