Salong/klinikknavn:

Novelaklinikken Innlandet

Adresse:

Storgaten 15, ELVERUM

Telefonnummer:

48 12 55 35