Salong/klinikknavn:

Nimoklinikken

Adresse:

Øvre Storgate 4-6, DRAMMEN

Telefonnummer:

31 30 09 11