Biosil Blogg

Biosil® – Advanced Collagen Generator™ er IKKE kollagen.

 

OM BIOSIL OG DETS VIRKESTOFF

Hva er Biosil?

Biosil inneholder kun ett virkestoff – kolinstabilisert ortokiselsyre. Dette komplekset ble forsket frem på Universitetet i Antwerpen av en professor i medisinsk mikrobiologi. Målet var aldri å lage et kosttilskudd, men å studere effekten av ortokiselsyre på mikrober. Han klarte ikke å studere det han ønsket ettersom ortokiselsyre-molekyler koblet seg til hverandre (polymeriserte) og hindret godt opptak i mikroorganismene han studerte. For å klare å studere det han ønsket måtte han finne en måte å stabilisere molekylene på. Dirk Van Den Berghe gjorde studier som førte til oopdagelsen av at kolin var et perfekt stoff for å koble på ortokiselsyren for at de ikke skulle polymerisere.

Kolinstabilisert ortokiselsyre er en patentert forbindelse og det eneste virkestoffet i Biosil.

 

Hva er kolin?

Kolin er et vitaminlignende stoff. Kroppen produserer det selv, men man får det også via maten. På denne linken kan du lese mer om dette næringstoffet som nylig er tatt inn i de nordiske næringsstoffanbefalingene som er viktig næringsstoff man må få tilført via maten.

 

Hva er ortokiselsyre?

Ortokiselsyre er en forbindelse som inneholder silisium. Ortokiselsyre finnes blant annet i små mengder i mineralvann og øl. Når man forsøker å oppkonsentrere ortokiselsyre i vann vil den polymerisere og opptaket i kroppen blir dårlig.

 

Hva er kolinstabilisert ortokiselsyre?

Sagt veldig kort, ortokiselsyren er gjort stabil ved hjelp av kolin. Ortokiselsyren polymeriserer ikke, men kan tas opp i kroppen i gode mengder.

 

 

Hva gjør kolinstabilisert ortokiselsyre?

Pga streng nordisk lovgivning har jeg ikke lov til å skrive her hva de biologiske mekanismene på effekten av kolinstabilisert ortokiselsyre er. Fagpersoner kan ta kontakt for å få tilsendt dokumentasjon, alt fra farmakologien til virkestoffet – til alle studier som er gjennomført på stoffet. Alle andre må i norden klare seg uten denne dyddeinformasjonen. Men jeg får lov til å fortelle om studieresultater på hår, hud og negler.

 

Studieresultater hår, hud og negler

 

HUD

89% økt hudelastisitet*

30% reduksjon i fine linjer og rynker*

 

HÅR

12,8% tykkere hår**

13,1% sterkere hår**

 

NEGLER

Sterkere negler*

 

LINK TIL STUDIERESULTATENE

 

PGA SINE UNIKE BIOLOGISKE EFFEKTER viste det seg at kolinstabilisert ortokiselsyre ville bli et fantastisk kosttilskudd for hud, hår og negler. Biosil er kollagenfritt, vegansk og inneholder dermed ingen animalske forbindelser. Ei inneholder det typiske allergener som melk, gluten, egg, soya, mais, fisk, skalldyr, hvete, nøtter eller trenøtter.

 

HVOR KOMMER INGREDIENSENE FRA?

  • Kolin: kolinklorid fra farmasøytisk kvalitet
  • Silisium: grundig renset silisiumdioksid fra sand

 

 

*Studiereferanse hud og negler: Barel et al. Archives of Dermatological Research, Volume 29, 2005

**Studiereferanse hår: Wickett et al. Archives of Dermatological Research, Volume 299, 2007